Triangle | Garantija

Trīskārša pircēju interešu aizsardzība

6 mēnešu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem

Ja riepa tiek bojāta to ekspluatācijas laikā ārēju apstākļu iedarbības rezultātā, un bojājums nav saistīts ar ražošanas brāķi, riepa bez maksas tiek aizvietota pret jaunu analoģisku riepu. Ja maiņa nav iespējama, lietotājam tiek kompensēta riepas pirkšanas cena.

15 dienu apmierinātības garantija

Ja lietotājs konstatē, ka riepas neatbilst viņa prasībām (nav komfortablas, nav pietiekami labi vadāmas, vai arī tām nepiemīt kādas citas svarīgas īpašības), viņam ir tiesības tās (4 riepu komplektu) apmainīt pret līdzvērtīgas specifikācijas riepām. Servisa izdevumus un riepu cenu starpību sedz lietotājs.

2 gadu aizsardzība pret ražošanas defektiem

Gadījumā, ja tiek konstatēts ražotāja brāķis, riepas tiek mainītas, vai arī tiek izmaksāta kompensācija. Uz ražošanas brāķa garantiju attiecas visi vispārpieņemtās garantijas nosacījumi.

Ne visi konkrētā zīmola izplatītāji piedāvā Paplašināto garantiju. Par Paplašinātās garantijas pieejamību vaicājiet pārdevējiem tirdzniecības vietās! Iepazīties ar pilnu Paplašinātās riepu garantijas noteikumu aprakstu un reģistrēties dalībai tajā iespējams mājas lapā riepu-garantija.lv